JOLANA KRÁLOVÁ, emocionální průvodce        

 KONTAKT : tel. 731 417 235, e-mail: jolana.kralova@hetch.czTeprve v určitou chvíli můžeme zjistit, že naše vlastní emoce, přesvědčení, programy a chápání sebe sama předurčují prakticky všechny aspekty našeho života. Kvalitu osobních vztahů k partnerům, dětem i k rodičům, kariérní růst i vnímání úspěchu či neúspěchu. 

A také to, že o tom nejpodstatnějším vztahu nám v průběhu života nebylo řečeno téměř nic.


„Vztah sám se sebou“ – to je pro většinu lidí neznámým spojením slov s abstraktním obrazem v mysli. A jen při té představě mohou cítit nepříjemný pocit. Přitom není možné mít kvalitní a uspokojující vztahy s druhými, pokud sami sobě nepřestaneme takzvaně „házet klacky pod nohy“. Nebo-li: "co je uvnitř, to je venku". A pokud si například ve svém podvědomí nesu přesvědčení, že vztahy nefungují (nebo jen krátkodobě) a že já nedokážu být ve vztahu šťastný, pak to opravdu možné není. Taktéž to funguje i s úspěchem. Nelze ho dosáhnout, pokud v mém podvědomí existuje přesvědčení typu: "ostatní jsou lepší, oni to dokážou, já ne." A v tom je ten největší zádrhel. Ani netušíme, že toto v sobě nosíme a snažíme se to (z mnoha důvodů) sami před sebou skrýt. Proto se v podstatě stále jen točíme v kruhu, jdeme od jednoho partnera k druhému, od jednoho projektu k druhému s nadějí, že příští láska nebo moje další profesní realizace už bude ta pravá. Nebude, neboť to není ve skutečnosti o tom "venku", ale o našem podvědomém postoji, který rozhoduje o úspěchu či neúspěchu v jakékoli oblasti života.


Ale jak to tedy změnit, jak začít?

Metoda, kterou nabízím, je v podstatě prostá a logická, a je založená na znalostech z oblasti psychologie, neurovědy a epigenetiky. Základem práce je hledat a postupně "rozpouštět" předsudky a přesvědčení, která jsou v nás uložena, aniž bychom o jejich existenci na vědomé úrovni věděli. Je to práce s podvědomím, kde je skryto mnoho škodlivých emocionálních návyků a stereotypů, které nám ani našemu okolí k ničemu dobrému neslouží. 


Z pohledu neurovědy je to cesta  „přeprogramování“ iluzorního Já, které nám neumožňuje ze specifických důvodů naplnit naše záměry. A naším společným záměrem by mělo být tyto důvody odhalit a odstranit.

Nebudu zastírat, že je to běh na delší trať, ale ze zkušenosti mohu potvrdit, že změny k lepšímu bývají zřejmé už pár dní po první konzultaci.