O mně

Jolana Králová

Narozena: 9. 7. 1973

Autorka knihy: Rukověť moudré ženy 21. století


Studium z oblasti psychologie a psychoterapie (od r. 1998):

Karlova Univerzita – studium psychologie (nedokončeno z důvodu nedůvěry v některé přístupy a metody klasické psychoterapie). 

8 let  skupinové psychoterapie od mých 23 let, kde jsem pracovala se svou myslí a vzorci chování z prvotního motivu uzdravovat své tělo a porozumět partnerským vztahům.

Studium alternativních věd, filozofie, samostudium a vlastní výzkum: 

Zahraniční terapeutické pohledy a metody: Brandon Bays, prof. Deepak Chopra, prof. Igor Kalinauskas, epigenetika prof. Bruce Lipton, neurověda Dr. Tara Swartová.

Další studium: Feng shui škola ing. arch. Chochola,  Taoismus,  Buddhismus, Psychosomatika, Vzorce chování, Dualita, Život po životě, Cesta pro děti, Svobodné vzdělávání, a mnoho dalších seminářů, přednášek a konferencí našich i zahraničních osobností, na které jsem už za těch 23 let  hledání pravdy a odpovědí pro mysl i duši zapomněla, ale také mě obohatily a posunuly k poznání a zkušenostem, které mám dnes.

Inspirace v duchovní oblasti:

Eckhart Tolle, Dalajlama Tändzin Gjamccho, Mooji, H. H. Mamani, Alan Watts a další.

Co podporuji v této realitě:

Svobodnou (demokratickou) výchovu, svobodné školství, permakulturní přístup k přírodě, sebevzdělávání v oblasti sebepoznání.

V co věřím:

Že je tento svět projekcí a iluzí každého z nás.

Že náš život řídí naše programy mysli, které nám byly předány rodiči a systémem.

Že tyto nepůvodní programy nás často vedou k životu k nespokojenosti a vnitřní nesvobodě.

Že se nedaří, pokud máme chybný motiv k dosažení určitého cíle.

Že naším hlubším smyslem života je nepřestávat hledat pokoru, moudrost a laskavost uvnitř sebe každý den.

Že i když se nám to nepodaří každý den, neměli bychom si to vyčítat a neměli bychom to přestat zkoušet dál.

Že to podstatnější je za myslí, v hlubších úrovních vědomí.

Že to, co nyní považujeme za duchovní, nebo esoterické, je jen zapomenutá pravda překrytá předaným materialistickým pohledem na svět a je jen otázkou času, kdy současný systém uzná nové poznatky o existenci světa energií a jeho primárního vlivu na naše životy.

Že jsme schopni poznat pouze zlomky tajemství smyslu života, světa a Vesmíru, ale i ty jsou neobyčejně důležité.

Co mohu nabídnout klientům:

Objevení vnitřních konfliktů, které jim brání žít spokojeněji.

Nový úhel pohledu na jejich život a vztahy.

Být jejich trpělivým průvodcem na cestě sebepoznání.