o mně


JOLANA KRÁLOVÁ 

konzultantka osobního rozvoje

KONTAKT : tel. 731 417 235, e-mail: jolana.kralova@hetch.cz

Studium z oblasti psychologie a psychoterapie (od r. 1998):

Karlova Univerzita – studium psychologie (nedokončeno z důvodu nedůvěry ve farmakologický průmysl a některé přístupy a metody klasické psychologie). 

8 let  skupinové psychoterapie od mých 23 let, kde jsem pracovala se svou myslí a vzorci chování z prvotního motivu uzdravit své tělo a porozumět partnerským vztahům.

Studium alternativních věd, filozofie, samostudium a vlastní výzkum: 

Numerologie, Osho Zen Tarot, Reiki stupeň 2, Feng shui škola ing. arch. Chochola,  Taoismus,  Budhismus, Technika Ohnivý květ profesora Igora Kalinauskase, Psychosomatika, Cesta Brandon Bays, Vzorce chování, Dualita a mnoho dalších seminářů, přednášek a konferencí našich i zahraničních osobností, na které jsem už za těch 23 let  hledání pravdy a odpovědí pro mysl i duši zapomněla, ale také mě obohatily a posunuly k poznání a zkušenostem, které mám dnes.

Inspirace:

Prof. Deepak Chopra, Dalajlama Tändzin Gjamccho, prof. Bruce Lipton, Eckhart Tolle, Mooji, H. H. Mamani, Alan Watts a další.

V co věřím:

Že je tento svět projekcí a iluzí každého z nás.

Že náš život řídí naše programy mysli, které nám byly předány rodiči a systémem.

Že tyto nepůvodní programy nás často vedou k životu k nespokojenosti a vnitřní nesvobodě.

Že naším hlubším smyslem života je nepřestávat hledat pokoru, moudrost a laskavost uvnitř sebe každý den.

Že i když se nám to nepodaří každý den, neměli bychom si to vyčítat a neměli bychom to přestat zkoušet dál.

Že to podstatnější je za myslí, v hlubších úrovních vědomí.

Že to, co nyní považujeme za duchovní, nebo esoterické, je jen zapomenutá pravda překrytá předaným materialistickým pohledem na svět a je jen otázkou času, kdy i věda definitivně potvrdí existenci světa energií a jeho primárního vlivu na naše životy.

Že jsme schopni poznat pouze zlomky tajemství smyslu života, světa a Vesmíru, ale i ty jsou neobyčejně důležité.

Co podporuji v této realitě:

Svobodnou výchovu, svobodné školství, permakulturní přístup k přírodě, sebevzdělávání v oblasti sebepoznání.

Co mohu nabídnout klientům:

Objevení vnitřních konfliktů, které jim brání žít spokojeněji.

Nový úhel pohledu na jejich život a vztahy.

Cestu sebepoznání.