JOLANA KRÁLOVÁ, emocionální průvodce

                


Teprve v určitou chvíli zjistíte, že Vaše vlastní emoce, předsudky, programy a chápání sebe sama předurčují prakticky všechny aspekty Vašeho života. Kvalitu osobních vztahů k partnerům, k rodičům i k dětem, kariérní růst i vnímání úspěchu či neúspěchu.

A vztahy a jejich kvalita ovlivňují náš emocionální život. O tom nejpodstatnějším vztahu nám ale v průběhu života nebylo řečeno téměř nic.


„Vztah sám se sebou“ – to je pro většinu lidí neznámým spojením slov s abstraktním obrazem v mysli. Přitom není možné mít kvalitní a uspokojující vztahy s druhými, pokud sami sobě nepřestaneme takzvaně „házet klacky pod nohy“.


Ale jak na to, jak vůbec najít vztah se sebou, kde začít?

Metoda, kterou nabízím, je v podstatě prostá a logická. Je třeba odfiltrovat předsudky a přesvědčení, která jsou v nás uložena, aniž bychom jim na vědomé úrovni skutečně věřili. Je to práce s podvědomím, kde je skryto mnoho škodlivých emocionálních návyků a stereotypů, které nám k ničemu dobrému neslouží.


Z pohledu neurovědy je to cesta  „přeprogramování“ iluzorního Já, které nám neumožňuje ze specifických důvodů naplnit naše záměry. A naším společným záměrem by mělo být tyto důvody odhalit a odstranit.

Nebudu zastírat, že je to práce náročná a dlouhodobá, která předpokládá u klienta opravdovou touhu po změně. Ale tak jako vše, čemu člověk věnuje svou pozornost a čas se zaujetím, i tahle práce se mnohonásobně vyplatí a budou z ní profitovat všichni Vaši blízcí, včetně Vašich partnerů a dětí.


KONTAKT : tel. 731 417 235, e-mail: jolana.kralova@hetch.cz