jak to probíhá

Většinou vše začne telefonickým hovorem, při kterém od klienta zjistím bližší  informace o dotčeném prostoru, nebo prostorách, tzn. zda se jedná o byt, dům, či veřený prostor, jejich rozlohu a současný stav. Důležitým kritériem je samozřejmě klientem požadovaný termín ukončení zakázky.

Pokud  je v mých možnostech uspokojit klienta v rozsahu a daném čase, následuje první schůzka na místě realizace. 

V případě, že daný objekt ještě nebyl postaven a není tedy možné sejít se přímo tam, společně najdeme místo, které by bylo vhodné pro jednání, např. kavárna.

Tato úvodní schůzka je důležitá především z hlediska osobního setkání a vzájemného poznání se.

Podle mých zkušeností úspěch projektu a oboustranná spokojenost především závisí  na možnosti vytvoření 

atmosféry důvěry a porozumění hned v začátcích spolupráce. 

Na první schůzce se řeší i finanční podmínky spolupráce.  Nezakrývám, že je v této profesi velmi těžké stanovit a uplatnit jednoznačný ceník, neboť každý prostor má svá specifika a každý klient je jinak náročný. Proto je stěžejní odsouhlasit si termínový plán, ve kterém bude jasně dané, jaká částka v jaké fázi projektu bude klientem uhrazena.

Velmi vše urychlí, pokud si klient už na první schůzku přinese kvalitní obrázek interiéru z časopisu, nebo z internetových stránek, který vystihuje, nebo se blíží jeho představě. 

Od toho se pak odvíjí rychlost a posloupnost dalších kroků, především stanovení designového konceptu, následné ergonometrické vizualizace prostoru a výběr vhodného nábytku a dekorací.


V závěru projektu nastávají dvě varianty. Klient si již realizaci uskuteční sám, tzn. sám si objedná, uhradí a ohlídá dodávku zařizovacích předmětů. Nebo druhá možnost, objedná si realizaci  u mě a v případě, že se jedná o dodavatele, se kterými spolupracuji, poskytuji tuto finální část spolupráce zdarma.

V rámci designerských služeb nabízím také možnost hodinových konzultací. S klientem opět nejprve telefonicky probereme zásadní informace o daném prostoru a pak následuje schůzka v místě realizace. 

Za 90 minut si účtuji 1500 Kč+dph+náklady na cestu.

Je to oblíbená forma spolupráce, neboť za hodinu a půl můžete mít pohodlně přímo u Vás vyřešený celý prostor a obdržíte kontakty na  nejvhodnější dodavatele.