KNIHA

Rukověť moudré ženy 21.století

Moje kniha Vám nabídne nový úhel pohledu jak na sebe, na partnera, své nejbližší, tak i na fungování vztahů, lidské mysli i světa jako takového. 

V devíti kapitolách:  k druhým, k sobě, k partnerovi, k rodičům, k dětem, k životu, k samotě, ke svobodě a ke smrti Vás provede všemi neznámými, objasní  i doporučí, jak v různých těžkých situacích reagovat a jak životu a jeho proměnám porozumět bez potřeby hledání viníků venku i v nás.

Cena tiskové podoby: 249 Kč + poštovné

Cena elektronické podoby: 149 Kč

O knihu si napište na e-mail: jolana.kralova@hetch.cz


 Ukázky z knihy:

 

K sobě

Moudrá žena nehledá lásku venku, ale v sobě. Pochopila, že pokud cítí nedostatek lásky, je to jen absence lásky k sobě samé. V těchto chvílích nevyžaduje důkazy od okolí, ale hledá způsoby, jak navázat láskyplný a ochraňující vztah sama se sebou.

 K partnerovi

Moudrá žena chápe partnera jako své vlastní zrcadlo, neboť si je vědoma skutečnosti, že se vzájemně přitahují lidé, kteří skrývají stejný druh strachu, na jehož základě konají.

 K dětem

Moudrá žena přijímá skutečnost, že dítě je odrazem jí samé a je si vědoma toho, že pokud dítě projevuje nespokojenost, nebo smutek, je třeba hledat odpovědi ve i svém vlastním nitru.