PROJEKTIVNÍ VZTAHY

Projektivní vztah je takový vztah, ve kterém projektujeme do partnera vlastní autentický příběh celého svého života a nejsme tudíž schopni rozlišovat mezi domněnkou a skutečností.

     Pokud žijeme v projektivním vztahu, pak nevědomě:

    1. manipulujeme partnera se záměrem  přimět ho, aby se choval tak,            jak je pro nás výhodné a potřebné. 

    2. trestáme partnera za křivdy, které nám způsobily naši rodiče.

    3. vyžadujeme to, co nechceme, nebo neumíme dát sami sobě.

    4. vidíme partnera přes filtr vlastních obav a strachů.

    5. totéž dělá on nám.V projektivním vztahu žije valná většina populace. Přijali jsme tento způsob vztahování se k druhým jako danost se svými pravidly a nástroji  již v dětství,  jinou možnost nikdo z nás neměl.

 

Řešením není projektivní vztah ukončit. Vhodnější cestou je zjistit co nejvíce informací o vlastním filtru vidění a cítění, o  vlastních vzorcích chování a jejich skutečné moci nad celým naším životem.


Pokud uvidíme, pochopíme a přijmeme sami sebe, budeme schopni toho samého i u druhých, nejen partnerů. Pak teprve můžeme být schopni mít a tvořit pravdivé vztahy postavené na vzájemné úctě, respektu a souznění, ve kterých se můžeme cítit dlouhodobě spokojeně a bezpečně.